Even voorstellen: Anita van der Veen, manager van de Hardenbergse Uitdaging

28 februari 2018

Anita is zo’n 20 jaar werkzaam in de in- door- en uitstroomwereld. Met haar bedrijf Stability richt zij zich op detachering, interim-management, werving & selectie, vooral voor de vakgebieden Finance en HRM. “Wat ik leuk vind is verbinden. Personen en bedrijven aan elkaar koppelen. Door actief netwerken hoor ik wat er speelt, welke vragen er zijn. Op basis daarvan ga ik  actiegericht te werk met als doel personen en bedrijven verder helpen.”

Kortom, de rol van manager van de Hardenbergse Uitdaging is Anita op het lijf geschreven! Behalve verbinder is ze procesbewaker en coördinator. Sinds de oprichting is ze vol overgave bezig geweest met het formeren van de Matchgroep, benaderen van bedrijven voor promotie van de stichting en natuurlijk de organisatie van de Beursvloer. De komende tijd zal de organisatie verder geprofessionaliseerd worden. “De Hardenbergse Uitdaging moet een begrip worden, een middel om maatschappelijk verantwoord ondernemen dichtbij huis vorm te geven,” aldus Anita.