De coördinator van de Hardenbergse Uitdaging is sinds mei 2019 Henny Zomer

 

Henny is integraal verantwoordelijk voor de totale organisatie en alle processen die nodig zijn om het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Hardenberg tot een succes te maken en zoveel mogelijk matches tot stand te brengen en/of verbindingen te leggen. Kortom zij werkt continue aan innovatie en ontwikkeling binnen de Hardenbergse Uitdaging. Henny heeft al een aantal jaren ervaring als manager van de Raalter Uitdaging. Ze gaat vol energie aan de slag voor de Hardenbergse Uitdaging.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de coördinator bestaan uit:

 • Het managen van het lokaal Maatschappelijk Betrokken Ondernemen;
 • Zij maakt hiervoor een jaarplan en legt hierover verantwoording af aan het bestuur van de stichting;
 • Werving en selectie van matchgroepsleden;
 • Organiseren/voorzitten van de matchgroep bijeenkomsten;
 • Organiseren van bijeenkomsten van het bestuur van de stichting en de adviesraad;
 • Leggen, en onderhouden contacten met bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen;
 • Samenwerken zoeken (en vormgeven) met de lokale pers;
 • Organiseren van evenementen die ondersteunend zijn aan het matchen;
 • Signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en deze innovatief vertalen naar mogelijkheden samen met bestuur;
 • Coördineren van alle vrijwilligerstaken (werven, ondersteunen en controleren);
 • Bewaken van financiële middelen en projectafspraken;
 • Inhoudelijke verzorging van de website en activiteiten op social media of aansturing van die verzorging en activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de Hardenbergse Uitdaging? Neem dan contact op met Anita van der Veen. Zij is telefonisch te bereiken op: 06-23 44 71 10 en per e-mail op contact@hardenbergseuitdaging.nl