Matchgroep

De Hardenbergse Uitdaging is één van de inmiddels 65 lokale afdelingen van de Nederlandse Uitdaging, waarin bedrijven, stichtingen, verenigingen, scholen en lokale overheden met elkaar worden verbonden ter versterking van de samenleving. Via de Matchgroep, een ondernemersnetwerk, worden maatschappelijke behoeften uit de gemeente neergelegd bij bedrijven die deze mogelijk kunnen helpen invullen in de vorm van Menskracht, Materiaal en/of Middelen.

De Matchgroep in Hardenberg komt 8x per jaar bijeen om vraag en aanbod te bespreken en te koppelen. Op deze manier zijn er al verschillende matches ontstaan tussen bedrijven en maatschappelijke instanties, die elkaar normaliter niet gevonden zouden hebben. Dat is de kracht van de Hardenbergse Uitdaging!

Op dit moment gevraagd en aangeboden

Geen resultaten gevonden...