Heeft u als maatschappelijke organisatie een vraag?

Dan is de Beursvloer Hardenberg de perfecte plek om dat te doen! Op deze maatschappelijke beurs komen vraag en aanbod van mensen en middelen op een leuke en constructieve manier bij elkaar.

Onder maatschappelijke organisatie wordt verstaan:
een non-profit organisatie met een maatschappelijke functie, zoals een club, een vereniging of stichting, maar ook een school, ziekenhuis of zorginstelling dat als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De maatschappelijke organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Hardenberg of hun werkzaamheden uitvoeren in de gemeente Hardenberg om deel te kunnen nemen aan de Beursvloer Hardenberg.

Hulpvraag
Bij een vereniging of stichting gaat veel tijd zitten in het organiseren van activiteiten, verlenen van allerhande diensten en het aansturen van de vrijwilligers. Vaak is het lastig om uw organisatie te verbeteren of (extra) fondsen te werven. Misschien heeft u incidenteel behoefte aan een ruimte, middelen, training, ondersteuning of advies op een bepaald gebied? Dan kan de Beursvloer voor uw vereniging of stichting een uitkomst zijn! Om alle maatschappelijke organisatie dezelfde kansen te geven is besloten om per organisatie de mogelijkheid tot het stellen van maximaal 3 hulpvragen te geven.

Diversiteit
U ontmoet bij de Beursvloer ondernemers uit de gemeente Hardenberg die iets willen betekenen voor een maatschappelijke organisatie in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met wet- en regelgeving, hun bestuurlijke ervaring inzetten, specialistische expertise inbrengen, helpende handen leveren of hun eigen contacten benutten voor uw organisatie. Of wellicht stellen zij materialen of faciliteiten ter beschikking.

Tegenprestatie
Op de Beursvloer Hardenberg onderhandelt u met bedrijven en serviceclubs om uw wensen in vervulling te laten gaan. Want wat de één heeft maar niet gebruikt of graag wil aanbieden, kan voor de ander van onschatbare waarde zijn. U bepaalt van te voren wat uw organisatie als tegenprestatie kan bieden: een artikel vermelden in uw nieuwsbrief, een heerlijke lunch verzorgen of kaartjes aanbieden voor een voorstelling. Een goede match hoort namelijk in evenwicht te zijn.

Initiatief nemen
Als maatschappelijke organisatie neemt u het initiatief om op zoek te gaan naar een geschikte aanbieder. U brengt ruim van te voren uw behoefte in kaart en denk na over een interessante, inspirerende en originele manier om uw hulpvraag bij de juiste partijen onder de aandacht te brengen. 

Aanmelden is verplicht
Om deel te nemen aan de Beursvloer is aanmelden verplicht. Wij werken met het principe VOL = VOL, dus zorg dat u er op tijd bij bent! Op de Beursvloer is het niet mogelijk om een eigen stand in te richten. U kunt met een originele uitdossing er voor zorgen dat u opvalt bij bedrijven met aanbod, zodat u tot een succesvolle match kunt maken. Per maatschappelijke organisatie kunt u met 2 personen en maximaal 3 hulpbehoeftes / vraagstukken deelnemen aan de Beursvloer.

Aanmeldformulier maatschappelijke organisaties Beursvloer 2020

Op deze plek kunt u uw organisatie aanmelden voor de Beursvloer op maandag 24 februari 2020 van 18:00 tot 21:00, bij de Heemserhoek, Hardenberg.

Workshop Goede Zaken – 3 februari 2020 – Meld je aan, er is nog plek!!
Locatie: De Stuw, De Stuwdijk 4, Hardenberg Inloop: 19.15 uur
Start 19.30 uur (tot ca. 21.00 uur)

Als vrijwilliger van een maatschappelijke organisatie kun je heel veel winst behalen door het volgen van deze workshop. Lees hieronder de informatie.

Doel: Tijdens deze workshop leren deelnemers van maatschappelijke organisaties hoe zij hun vraag en tegenprestatie op een aantrekkelijke manier formuleren richting bedrijven. Vaak een eye opener! Deze workshop is een goede voorbereiding op de Beursvloer van 24 februari 2020.

Deelnemers weten na de workshop:
waarom, wat én hoe bedrijven kunnen bijdragen aan belangrijke plannen en wensen
wat zij aan bedrijven kunnen vragen
hoe zij hun vraag concreet en aantrekkelijk formuleren
wat zij zelf te bieden hebben
de do´s en don´ts in de samenwerking.

Bovendien:
hebben deelnemers een leuke én leerzame avond
maken zij tijdens de workshop vaak een match met andere deelnemers

Meld je aan via: contact@hardenbergseuitdaging.nl.

 

Pin It on Pinterest

Share This